Get Adobe Flash player
Naslovna

Istorijat razvoja MISS

Koncept razvoja jedinstvenog muzejskog informacionog sistema Srbije - MISS je definisan u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka u Narodnom muzeju u Beogradu, kao centralnoj muzejskoj ustanovi zaštite. Osnovno obeležje koncepta razvoja ovakvog informacionog sistema je jedinstvena baza podataka, što znači  objedinjavanje svih podataka o kulturnoj baštini koja se nalazi u muzejima Srbije, kao i definisanje iste metodologije rada muzeja uz primenu međunarodnih i nacionalnih muzeoloških standarda

1995. godine u Narodnom muzeju je formiran tim za projektovanje jedinstvenog muzejskog informacionog sistema Srbije. Rezultat saradnje projektnog tima sa muzejskim stručnjacima Narodnog muzeja i predstavnicima matičnih muzeja, bio je izrada Strateške studije  razvoja MISS-a. Studija je izrađena upotrebom IBM BSP – Business System Planning metodologije.

Studijom je određena struktura muzeja kao poslovnog sistema, što se preslikava i na strukturu budućeg informacionog sistema. Utvrđene su osnovne pretpostavke: učesnici, glavni i pomoćni resursi, način razvoja, identifikovani su poslovni procesi muzeja, uočene klase podataka i njihova veza sa poslovnim procesima. Tako je dobijena struktura MISS u kojoj se, kroz povezanost poslovnih procesa, uočava 11 celina - podsistema:  

 1. Dokumentaciono informacioni centar
 2. Dopuna muzejskog fonda - akvizicija
 3. Smeštaj muzejskog fonda
 4. Naučno-stručna obrada
 5. Prezentacija muzejske građe
 6. Korišćenje muzejske građe
 7. Muzejska biblioteka
 8. Publikovanje
 9. Tehnička zaštita
 10. Kulturno-obrazovna delatnost
 11. Arhiv muzeja

Podsistemi od 1 – 5 i 9 predstavljaju muzej u užem smislu, pa tako i prioritet u razvoju.

1996.godine uveden je u upotrebu prvi podsistem: Dokumentaciono informacioni centar Centralni registar. Softverska podrška ovom podsistemu je program CR. Prikupljanje unetih podataka i administracija baze Centralnog registra obavljana je u Narodnom muzeju u Beogradu.
 
2007. godine, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, u Narodnom muzeju u Beogradu je nastavljeno sa razvojem MISS u skladu sa postavljenom strategijom. Cilj je razvoj i implementacija podsistema: Dopuna muzejskog fonda – akvizicija, Smeštaj muzejskog fonda, Naučno-stručna obrada.
 
I faza:

Projektovanje i kreiranje baze podataka MISS u domenu nevedenih podsistema.

Krajem 2007. godine u Narodnom muzeju u Beogradu je urađen scenario realizacije. Nakon usvajanja, osnovan je projektni tim.

Baza podataka
je kreirana u periodu januar – april 2008. godine.

16. april 2008. godine u Narodnom muzeju u Beogradu - Prezentacija projekta – modela nove SQL server baze podataka
 
II faza:

Kreiranje demo Web aplikacije sa reprezentativnim uzorkom prethodno unetih i importovanih podataka iz nekoliko muzeja.

Kreiranje korisničke Access desktop aplikacije nad celom bazom.
Aplikacija je razvijena zbog provera funkcionalnosti razvijene baze i prezentacije prvenstveno muzejskoj javnosti. Kao sastavni deo aplikacije partnerska firma "Softver informacioni sistemi" je razvila i programske module za administraciju naloga budućih korisnika, neophodnih za određivanje prava pristupa i rada na podacima.

Javna prezentacija baze i razvijeneh aplikacija održana je u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu 17.decembra 2008. godine.
 
III faza 

Kreiranje osnovnog modula WEB PROGRAMSKOG PAKETA ETERNITAS za obradu podataka muzejskih predmeta muzeja Srbije, namenjenog radu muzejskih stručnjaka.
 
29. januar 2010. godine u Narodnom muzeju u Beogradu - javna prezentacija programskog paketa ETERNITAS.

 01. novembar 2011. godine programski paket ETERNITAS zvanično počeo sa radom. Aplikacija je dostupna muzejskim stručnjacima na adresi  www.app.eternitas.rs

 10. maj 2012. godine aplikacija za javni pristup delu podataka baze MISS dostupna na adresi  www.trezor.eternitas.rs
 
 
 Goran Gavrilović