Get Adobe Flash player
Naslovna

Strateška studija

1995. godine u Narodnom muzeju je formiran tim za projektovanje jedinstvenog muzejskog informacionog sistema Srbije - MISS. Rezultat saradnje projektnog tima sa muzejskim stručnjacima Narodnog muzeja i predstavnicima matičnih muzeja, bio je izrada Strateške studije  razvoja jedinstvenog MISS. Studija je izrađena upotrebom IBM BSP – Business System Planning metodologije.

Studijom je određena struktura muzeja kao poslovnog sistema, što se preslikava i na strukturu budućeg informacionog sistema. Utvrđene su osnovne pretpostavke: učesnici, glavni i pomoćni resursi, način razvoja, identifikovani su poslovni procesi muzeja, uočene klase podataka i njihova veza sa poslovnim procesima. Tako je dobijena struktura MISS u kojoj se, kroz povezanost poslovnih procesa, uočava 11 celina - podsistema MISS:  

 1. Dokumentaciono informacioni centar
 2. Dopuna muzejskog fonda - akvizicija
 3. Smeštaj muzejskog fonda
 4. Naučno-stručna obrada
 5. Prezentacija muzejske građe
 6. Korišćenje muzejske građe
 7. Muzejska biblioteka
 8. Publikovanje
 9. Tehnička zaštita
 10. Kulturno-obrazovna delatnost
 11. Arhiv muzeja

Podsistemi od 1 – 5 i 9 predstavljaju muzej u užem smislu, pa tako i prioritet u razvoju.

1996.godine uveden je u upotrebu prvi podsistem: Dokumentaciono informacioni centar Centralni registar. Softverska podrška ovom podsistemu je program CR. Prikupljanje unetih podataka i administracija baze Centralnog registra obavljana je u Narodnom muzeju u Beogradu.

Goran Gavrilović