Get Adobe Flash player
Naslovna

MISS aplikacija

Razvijene su dve vrste aplikacija - web aplikacija i access desktop aplikacija.

Na sledećoj stranici može se videti izgled demo Web aplikacije sa reprezentativnim uzorkom prethodno unetih i importovanih podataka iz nekoliko muzeja.

Korisnička Access desktop aplikacija nad celom bazom je razvijena zbog provera funkcionalnosti razvijene baze i prezentacije prvenstveno muzejskoj javnosti. Kao sastavni deo aplikacije firma SIS je razvila i programske module za administraciju naloga budućih korisnika, neophodnih za određivanje prava pristupa i rada na podacima.

Javna prezentacija baze i razvijeneh aplikacija održana je u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu 17.decembra 2008. godine.