Get Adobe Flash player
Naslovna

Program Klio

Prva verzija programa napisana je 1992. za potrebe obrade podataka o predmetima Zbirke jugoslovenskog slikarstva XX veka i od tada se bez prekida koristi u Narodnom muzeju u Beogradu za obradu celokupnog fonda. Prva verzija je napisana u FoxPro-u 1.2, koji radio na DOS platformi. Od tada je urađeno više različitih verzija, kako je napredovala tehnologija programiranja. Posledanja verzija - Klio9 je urađena u Microsoft Visual FoxPro-u 9.0.

Program je bio namenjen prvenstveno radu muzejskih stručnjaka i sadržavao je sve alate za laku navigaciju, pretraživanje i filtriranje baze podataka, kreiranje i štampanje izveštaja, pravljenje rezervnih kopija podataka... Upravljao je bazom podataka DBF formata, a bio je instaliran u pojedinačnim računarima koji nisu bili međusobno povezani.

Nekoliko programskih objekata iz različitih verzija programa Klio su prikazani na sledećim stranicama:
  1. Glavna ekranska forma verzije Klio 6.
  2. Glavni ekran za Klio 9. 
  3. Glavni ekran verzije  Klio 9.1.
  4. Izveštaj u formi kartona - Klio 9.

Program je korišćen u Narodnom muzeju do 16. oktobra 2009. godine, kada su svi uneti podaci objedinjeni i pripremljeni u odgovarajućoj formi za uvoz u novu MISS bazu podataka.

 Struktura podataka koja je korišćena u programu Klio predstavlja ujedno i osnovni set podataka - početno stanje za uvoz podataka u bazu MISS u okviru paketa ETERNITAS. 
 

Pregled broja unetih zapisa i digitalnih fotografija predmeta Narodnog muzeja u Beogradu

 

Oznaka

Naziv zbirke

broj zapisa

broj slika

02

Zbirka Lepenskog Vira

332

333

03

Zbirka za stariji neolit

1237

1225

04

Zbirka mlađeg neolita i eneolita

1230

1281

05

Bronzano doba

1515

0

06

Zbirka gvozdenog doba

1953

1830

08

Grčka zbirka

1040

524

09

Zbirka rimskog perioda

4264

2907

10

Zbirka Dunjić

1272

1369

11

Kasnorimska (sa seobom naroda)

1471

343

12

Zbirka Kosmaj (od 04.12.2006)

941

996

16

Kasnoantički novac

5140

2568

17

Vizantijski novac

11060

0

18

Srednjovekovni novac

9523

0

19

Novi vek

14037

0

20

Medalje, plakete i ordenje

1436

1428

22

Zbirka antičkih i srednjovekovnih epigrafskih spomenika

113

120

23

Zbirka ranog srednjeg veka

1550

0

24

Zbirka poznog srednjeg veka

1580

442

25

Zbirka turskog perioda

1127

1170

26

Zbirka perioda srpske srednjovekovne države

681

111

31

Zbirka srpskog slikarstva 18 i 19 veka

1505

1360

32

Zbirka jugoslovenskog slikarstva XX veka

2917

768

33

Zbirka jugoslovenske skulpture

868

720

34

Zbirka slikarstva stranih umetnika

1136

1175

35

Zbirka crteža i grafike jugoslovenskih autora

6922

2304

36

Zbirka crteža i grafike stranih autora

2485

411

38

Spomen zbirka Nadežde i Rastka Petrović

108

110

39

Stara i retka knjiga

171

150

42

Zbirka bosanskog novca

382

0

43

Zbirka dubrovačkog novca

895

0

44

Zbirka kotorskog novca

44

0

45

Zbirka novca primorskih gradova

62

0

46

Zbirka venecijanskog novca

131

0

47

Zbirka mađarskog novca

444

0

48

Zbirka rumunskog novca

1522

0

49

Zbirka bugarskog novca

69

0

50

Zbirka frizaškog novca

718

0

51

Zbirka novca Banovaca

23

0

52

Zbirka francuskog novca

56

0

53

Zbirka novca Novog Brda

357

0

54

Zbirka Varda

112

0

55

Zbirka Sarija

103

0

56

Zbirka sasanidskog novca

81

0

57

Zbirka pečata

79

0

58

Zbirka Ljubomira Ivanovića

519

519

59

Zbirka papirnog novca

235

0

99

Zbirka Kovačević

2248

0

29

Zbirka galerije fresaka

1700

1613

70

Istorijska zbirka Muzeja Vuka i Dositeja

473

0

71

Likovna zbirka Muzeja Vuka i Dositeja

137

0

 

UKUPNO 

88004 

25777