Get Adobe Flash player
Naslovna

Uputstvo za otvaranje naloga za aplikaciju Eternitas

  • U projektu MISS razvijen je program Eternitas koji je dostupan ovlašćenim muzejskim stručnjacima preko web-a.
  • Administraciju naloga za pristup programu radi administrator sistema i to na zahtev stručnjaka, uz odgovarajuću verifikaciju.
  • Da bi dobili korisničko ime i šifru za rad u programu Eternitas stručnjaci su dužni da kontaktiraju administratora (putem elektronske pošte).
  • Kustosi zbirki koje nisu evidentirane u projektu MISS mogu dobiti nalog tek kad se njihova zbirka, evidentiraju u sistemu MISS.
  • Email adresa za kontakt je: a.despotovic@narodnimuzej.rs

 
20.05.2013. AD