Get Adobe Flash player
Naslovna

Pretraživanje

Na sledećim slikama može se videti izgled forme za pretragu muzejskih predmeta u web aplikaciji Muzejskog informacionog sistema. U odgovarajuća polja upisuju se kriterijumi pretrage. U rezultatu pretrage pojaviće se muzejski predmeti koji istovremeno zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Slika 1: Pretraga muzejskih predmeta - uslovi za izbor

Slika 2: Pretraga muzejskih predmeta - dopunski uslovi za izbor

Slika 3 Nalaz

Slika 4 Uslovi za numizmatiku

Opcije naprednog pretraživanja mogu se pogledati ovde.

Primer izveštaja koji se dobija klikom na dugme Štampa može se videti ovde.

Mole se muzejski stručnjaci da, ukoliko imaju sugestije u pogledu potrebnih kriterijuma pretrage, iste dostave na info@eternitas.rs.