Get Adobe Flash player
Naslovna

Struktura menija

Predviđeno je da web aplikacija Muzejskog informacionog sistema ima sledeću strukturu opcija glavnog menija:

 • Katalozi
  • Opšti katalozi
   • Pravna lica
   • Fizička lica
   • Smeštaj - lokacije
   • Objekti muzeja
   • Vrste klasifikacija
   • Klasifikatori
   • Struktura muzejskih ustanova
  • Stručni katalozi
   • Materijali
   • Boje
   • Tehnike - tehnološke operacije
   • Alati - mašine - uređaji
   • Proizvođači
   • Kovnice
   • Oblasti kovnica
   • Kulture - stilovi
   • Jedinice mera
  • Podaci o nalazima
   • Mikrolokacije
   • Lokaliteti
  • Personalni podaci
   • Autori
   • Vladari
  • Geografski podaci
   • Opštine - mesta
   • Mesta
   • Opštine
   • Regioni
   • Države
  • Organizacioni podaci
   • Radnici
   • Struke - zanimanje
   • Pozicije - radna mesta
 • Dokumenti
  • Prijemna knjiga
   • Prijem predmeta
   • Prijem predmeta sa terena
   • Primljeni predmeti - vraćanje
   • Revers - izlaz
   • Revers - ulaz
  • Delovodnik
  • Ugovor
  • Akt stručnog tela
  • Odluka o kategorizaciji
  • Ulazna knjiga
   • Ulazna knjiga EP
   • Ulazna knjiga (izlaz u drugi muzej)
   • Ulazna knjiga (razduženje)
  • Inventarna knjiga
   • Ulaz nabavljenih MP u zbirku
   • Ulaz EP u eksternu zbirku - inv
  • Muzejski dokumenti - početno stanje
   • PS prijema MP
   • Ulazna knjiga - PS
   • Inventarisanje - ulaz MP u zbirku po PS
 • Muzejski predmeti
  • Muzejski predmeti - izbor
  • Muzejski predmeti - izbor kustosa
  • Teme -
  • Statistički izveštaji