Get Adobe Flash player
Naslovna

Početno stanje

Podaci za sve predmete koji su se zatekli pre puštanja u rad sistema Eternitas automatski se importuju preko opcije menija Početno stanje - osnovni set podataka (podaci označeni crvenom bojom su obavezni).
Strukturu za import podataka možete preuzeti sa sledećeg linka.

U početnom stanju Osnovni set podataka ne obuhvata podelu muzejskog predmeta na delove. Kod elektronskog importa podataka je izabrana flat tabela, jer je na osnovu uvida u stanje setova podataka u elektronskom obliku uočeno da podaci nisu u relacionim bazama, već je čest slučaj da su podaci u obliku excel ili word dokumenata. Izuzetak je načinjen kod materijala, tehnika i kulture-stila gde je u polju flat tabele moguće separatorom razdvojiti više materijala, tehnika i kulture-stila.

Struktura tabele početnog stanja je zasnovana na strukturi baze podataka Klio, koja se koristila za obradu muzejskog fonda u Narodnom muzeju u Beogradu.

Kod elektronskog unosa početnog stanja je omogućeno unošenje samo jednog autora. Ako ima više autora, potrebno je, posle importa podataka, kroz opciju programa Naučno-stručna obrada uneti dodatne autore.

 

Oznaka muzeja (trocifreni broj)

Oznaka muzeja (samo oni muzeji koji su u tabeli)

Oznaka zbirke

Oznaka zbirke - oznaku zbirke dodeljuje administrator sistema ETERNITAS, dozvoljen je unos oznaka koje već postoje u sistemu

Oznaka zbirke 1

Oznaka podzbirke - oznaku pod zbirke dodeljuje administrator sistema ETERNITAS

Ime zbirke (opisni podatak)

Kontrolni podataka - naziv zbirke - nije obavezan

Inventarni broj

Inventarski broj u okviru  zbirke - biće dodate vodece nule do dužine 5 karaktera npr. 123 se pretvara u 00123

Specijalni inventarni broj

Oznaka specijalnog inventara ASCII karakteri

Oznaka načina akvizicije

Oznaka načina akvizicije - vrste nabavke, automatski se kontroliše u tabeli VrNab

Inventarna knjiga

Podatak nije obavezan, preuzima se, a on je informativnog karaktera

Stari inventarni broj

Podatak nije obavezan,  preuzima se, a on je informativnog karaktera

Naziv muzejskog predmeta

Naziv muzejskog predmeta - obavezan podatakak

Ime eksponata - ćirilica

Naziv muzejskog predmeta - ćirilica - nije obavezan podatak

Ime eksponata - engleski

Naziv muzejskog predmeta -engleski - nije obavezan podatak

Ime eksponata - originalno

Naziv muzejskog predmeta - original - nije obavezan podatak

Oznaka kategorije

Oznaka kategorije (A,B,C)

Dimenzije

Reprezentativna dimenzija

Broj delova predmeta

Broj delova predmeta (mora se uneti broj veći od 0)

Godina nastanka

Tekstualni podatak, može da glasi između -- itd

Doba

Doba

Potpis (bitno za slike)

MUZEJSKI_PREDMET, PredmetPotpis

Natpis (bitno za slike)

MUZEJSKI_PREDMET, PredmetNatpis

Datum nabavke

MUZEJSKI_PREDMET, PredmetDatumNabavke

Opis

MUZEJSKI_PREDMET, PredmetOpis

Napomena

MUZEJSKI_PREDMET, PredmetNapomena

Obrada

Obradio podatak

Ime vrste materijala

Ime  materijala, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: Zlato, Srebro

Ime vrste tehnike

Ime  tehnike, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: Livenje, kovanje

Ime proizvođača

Ime  Proizvodjača, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: Livenje, kovanje

Prezime

STVARALAC, AutorPrezime

Ime

STVARALAC, AutorIme

Slovo

STVARALAC, AutorSrednjeSlovo

Nadimak

STVARALAC, AutoraNadimak

Škola

Ime  škole, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: Zlato, Srebro

Pravac

Ime  pravca, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: XIX vek, XX vek

Ime kulture

Ime  kulture, dozvoljen je unos više vrsta razdvojenih zapetama npr: Francuska, Nemačka

Datum rođenja

STVARALAC, AutorDatumRodjenja

Mesto rođenja

STVARALAC, AutorMestoRodjenja

Datum smrti

STVARALAC, AutorDatumSmrti

Mesto smrti

STVARALAC, AutorMestoSmrti

Datum nalaza

Datum nalaza

Napomena 2

Napomena u vezi nalaza

Država

Naziv države u kojoj je nađen predmet - ili poreklo predmeta

Naziv reona

Naziv regione (geografskog) u kome je nađen predmet - ili poreklo predmeta

Naziv mesta

Naziv mesta u kome je nađen predmet - ili poreklo predmeta

Naziv opštine

Naziv opštine u kojoj je nađen predmet - ili poreklo predmeta

Naziv lokaliteta

Naziv lokaliteta - mikro lokacija (po zakonu se označava kao Pozicija)  u kome je nađen predmet - ili poreklo predmeta

Broj fotodokumenta

Broj klasičnog fotodokumenta (mikrofilm, negativ itd.)

Istorijat predmeta

Beleška o istorijatu predmeta

Smeštaj

Naziv stalnog smeštaja predmeta (smeštaj pripada muzeju)

Očuvanost

Opis očuvanosti predmeta

Spomenik

Spomenik, za kopije fresaka

Lokacija spomenika

Lokacija na spomeniku, za kopije fresaka

Ram - rolna

True - ram, false - rolna

Oficina

Za numizmatiku

Vladar

Za numizmatiku

Kovnica

Za numizmatiku

Godina kovanja

Za numizmatiku

Odnos osa

Za numizmatiku

Masa

Za numizmatiku

Prečnik

Za numizmatiku

Početna godina kovanja

Za numizmatiku

Završna godina kovanja

Za numizmatiku

Kovnički znak

Za numizmatiku

Natpis aversa

Za numizmatiku

Opis aversa

Za numizmatiku

Natpis reversa

Za numizmatiku

Opis reversa

Za numizmatiku

Nalazište

Naziv nalazišta (širi pojam) na kome je nađen predmet - ili poreklo predmeta, a kome pripada mikro lokacija

Lokalitet

 

Reference

Za numizmatiku