Get Adobe Flash player
Naslovna

Uvoz podataka

S obzirom da su u dosadašnjoj fazi razvoja MISS-a postojale nezavisne baze podataka, u novu Centralnu bazu podataka će se vršiti import podataka iz postojećih baza podataka.

Za sve importe podataka je potrebno da svaki podatak o muzejskom predmetu bude identifikovan sa pripadnošću zbirci koja pripada muzejskoj ustanovi. Pre importa podataka je potrebno da u programu Eternitas budu definisane muzejske ustanove i zbirke. Podaci koji se importuju moraju da sadrže oznaku muzeja i oznaku zbirke.

U fazi pripreme baze podataka do 1.12.2009. se obrađuje import na sledeći način:

  1. Import podataka iz Centralnog registra. Svi podaci koji su do sada uneti u Centralni registar, što je bila zakonska obaveza će biti preuzeti u MISS bazu podataka. Svi muzeji koji nisu dostavili sve podatke iz Centralnog registra dužni su da u što kraćem vremenu dostave podatke Gavrilović Goranu u Narodni muzej u Beogradu.
  2. Import podataka iz specifičnih baza korisnika. Za muzeje koji imaju svoje baze podataka koje su sveobuhvatnije od Centralnog registra postoji mogućnost da se uradi kastomizovan import po zahtevima muzeja. U završnoj fazi je izrada kastomizovanog importa iz flet tabele za Narodni muzej u Beogradu. Korisnici koji imaju potrebu za kastomizovani import dužni su da svoj zahtev dostave Gavrilović Goranu u Narodni muzej u Beogradu.
  3. Import preko veb servisa. Za sve korisnike koji nisu dostavili podatke za import u programu Eternitas će biti ugrađen veb servis preko koga će biti moguće da se direktno unose podaci u Centralnu bazu podataka tako da korisnici koji imaju programerske resurse mogu samostalno da vrše import pozivanjem veb servisa.
  4. Import multimedijalnih podataka. Multimedijalni podaci (po našem saznanju u muzejima postoje samo fotografije u .jpg formatu.), mogu da se automatski importuju u bazu podataka tako što su korisnici dužni da dostave .jpg fajlove. Uz .jpg fajlove dužni su da dostave algoritam pridruživanja .jpg fajlova muzejskim predmetima. Ako je naziv .jpg fajla sastavljen iz oznake muzeja + oznaka zbirke + oznaka inventarskog broja + oznaka specijalnog inventarskog broja i rednog broja fotografije to je dovoljan podatak da može da se izvrši automatski import. Npr. .jpg fotografija koja ima oznaku 0010-031-00153-02-3.jpg znači da fotografija pripada Narodnom muzeju u Beogradu sa oznakom 0010, zbirci sa oznakom 031, predmetu koji ima inventarski broj 00153, broj specifičnog inventara 02, a da je to fotografija sa rednim brojem 3 za taj predmet. Ako korisnici nemaju algoritam oznaka potrebno je da pored dostavljenih fotografija dostave i tabelu u e1 formi (.mdb format ili .txt format ili .xls format ili .db format) gde će postojati jednoznačna korespodencija između oznake fotografije i podataka koji definišu pripadnost fotografiji.

Posle 1.12.2009. unos podataka u Centralnu bazu MISS-a će biti moguć ili direktnim unosom kroz program ili preko veb servisa.

Strukturu za import podataka možete preuzeti sa sledećeg linka.

Dr Srđan Kosovac