Get Adobe Flash player
Naslovna

Vrste dokumenata

U programu ETERNITAS se inicijalno obrađuju navedene vrste dokumenata koje su organizovane u grupe, a koje se nazivaju Knjige. U okviru definisanih vrsta dokumenata dozvoljeno je da administrator definise nove dokumente po potrebi korisnika.

 

 

                           Vrste dokumenata

 

Knjiga Naziv Oznaka
Prijemna knjiga Obrada predmeta na terenu 039
  Prijem predmeta 013
  Vraćanje predmeta 018
  Početno stanje prijema predmeta 041
Delovodnik Delovodnik 028
Ugovori Ugovor 029
Akt stručnog tela Akt stručnog tela 033
  Odluka o kategorizaciji 040
Ulazna knjiga Ulazna knjiga 023
  Ulazna knjiga (izlaz u dr. muzej) 030
  Ulazna knjiga (razduženje) 036
  Ulazna knjiga EP 037
  Ulazna knjiga početno stanje 042
Inventarna knjiga Ulaz EP u eksternu zbirku 038
  Ulaz nabavljenih predmeta u zbirku 024
  Ulaz predmeta u zbirku po početnom stanju 043
Knjiga reversa Revers - izlaz 034
  Revers - ulaz 027