Get Adobe Flash player
Naslovna

Matičnost

Jedan od  važnih segmenata razvoja muzejsko-informacionog sistema je matičnost koja predstavlja organizovani oblik delovanja u okviru pripremanja  standarda u muzejskoj delatnosti kao I praćenje njihovog sprovođenja I primene u muzejima Republike Srbije. Stavljamo poseban akcenat na matičnost koja počiva na jedinstvenim načelima muzeološkog rada u okviru jedne vrste kulturnih dobara, organizovanoj povezanosti, saradnji kroz stručnu pomoć I stručni nadzor. U načelu, svrha matičnosti je povezanost u smislu stručno-naučne verifikacije rada kao I dobijanje podataka o muzejskim fondovima, stručnom kadru, metodama zaštite, stanju dokumentacije, depoima, edukativnim programima, stalnim postavkama, izložbama. Time se  ostvaruje jedinstven stručni pristup, odnosno dokumentacijska usaglašenost u okviru jedne specijalizovane muzeološke oblasti, odnosno vrste kulturnog dobra.

Neda Jeveremović