Get Adobe Flash player
Naslovna

Etnografski muzej u Beogradu

O Etnografskom muzeju

Zaveštavši svoju kuću Srbiji “na muzejske smerove”, Stevan Mihajlović, trgovac i ministar, obezbedio je krajem XIX veka prostor u koji se 1901. preselilo Etnografsko odeljenje Narodnog muzeja, kako je predlagao Mihajlo Valtrović, upravnik Narodnog muzeja. Za prvog „čuvara“ Etnografskog odeljenja postavljen je dr Sima Trojanović.
Prvu svoju izložbu Etnografsko odeljenje Narodnog muzeja priredilo je u “Stevčinoj kući“ 20. septembra 1904, povodom krunisanja kralja Petra Prvog i proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.
Od 1952. godine Etnografski muzej je smešten na Studentskom trgu broj 13.
Iako je u  svetskim ratovima stradao veliki broj predmeta, danas se u vlasništvu Muzeja nalazi oko 60.000 predmeta, svrstanih u 32 zbirke, i preko 100.000 fotografija, fotografskih negativa, arhivskih dokumenata i filmske građe.
Pored tog što čuva predmete kulturno istorijske vrednosti, Etnografski muzej posetiocima nudi raznovrsne programe: stalnu izložbenu postavku „Narodna kultura Srba u XIX i XX veku”, povremene tematske izložbe, stručno tumačenje izložbi i srpske kulture, edukativne programe i radionice za decu „Dete i tradicija“ i „Prošlost i stvarnost“, koncerte, predavanja, kurseve starih zanata.
U sastavu Etnografskog muzeja je i Manakova kuća u kojoj se čuva „Spomen zbirka Hristifora Crnilovića“ sa 2.600 predmeta velike kulturne vrednosti, 1617 staklenih negativa muzejskih predmeta i snimaka sa terena, više od 21500 listova rukopisne građe zabeležene na terenu i iz literature, priručnu biblioteku istorijsko-etnografskog sadržaja sa više od 700 knjiga i časopisa, kao i zbirku ličnih predmeta Hristifora Crnilovića.

 

Adresa: Studentski trg 13

Telefon: +381 11 328 18 88

Fax: +381 11 328 29 44

E-mail: etnografski.muzej@nadlanu.com

Web adresa: http://www.etnografskimuzej.rs/

Direktor: (v.d) Vilma Niškanović