Get Adobe Flash player
Naslovna

Mr Deana Ratković

Viši kustos, rukovaoc Rimske zbirke Narodnog muzejau Beogradu

Završila je Filozofski fakultet, grupu za arheologiju u Beogradu, gde je i magistrirala 1994. godine. 1989. godine je završila kurs iz oblasti konzervacije keramike u Narodnom muzeju u Beogradu. Bila je stipendista Arheološkog instituta od 1990 do 1991.godine. Od 1992. do 1996 na Filozofskom fakultetu je zaposlena kao pripravnik talenat Republičkog fonda. Od 1997. godine radi u Narodnom muzeju u Beogradu. Na poslovima kustosa-rukovaoca  Rimske zbirke radi od 2001godine. Zvanje višeg kustosa je dobila 2005. godine. Od 2000. do 2005. je bila sekretar nacionalnog komiteta ICOM-a.

Učestvovala je na više stručnih kongresa i skupova u inostranstvu. Objavila je knjigu „Bronzane posude iz Rimske zbirke Narodnog muzeja“, kao i  više članaka u domaćim i svetskim stručnim časopisima. Autor je tekstova i kataloga u katalozima izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovala u izradi izložbi, i kao saradnik i autor.