Get Adobe Flash player
Naslovna

Dragoslav Đorđević

    Radno iskustvo
 

  1. 31.01.2009 – 31.07.2009  Firma SIS (Software Informacioni Sistemi) SQL Programer , C# Developer (WEB Applications), sistemska podrška
  2. 10.12.2007 – 31.01.2009   ‘Europos‘ SQL Programer (Baza Hubie Erp)
  3. 1992 – 2007    ‘Dragon Software‘
    Software Developer
    Moja agencija za izradu software-a i servis za pružanje softverskih usluga organizovana po istom principu kao pod 4.
  4. 1977- 1992     Energoprojekt-Energodata

U ovom periodu Energodata je imala brojne instalacije software-a širom tadašnje SFRJ i otvoren korisnički servis za podršku/intervencije (tel. ili na licu mesta).
U servisu radio kao:
- kontrolor obrade (komunikacija sa korisnikom, obuka krajnjih korisnika,detekcija i otklanjanje problema na nivou kontrolnog jezika i organizacije obrade podataka)
- programer (kao gore plus intervencije/popravke na programskim modulima uz konsultacije sa vodećim programerom)
- vodeći programer (održavanje funkcionalnosti informacionog sistema i podrška kontrolorima i programerima)
Sistem organizator -projektovanje i implementacija modula integralnog informacionog sistema (IIS)
 - Šef računskog centra/servisa (i jedini koji je radio software)  u ino-pogonima:
 - 1982 -1984 na gradilištu Chira-Piura (Peru) kao podrška Energoprojektu
 - 1987 -1988 na gradilištu Al-Khulafa u Bagdadu kao podrška Energoprojektu i našim firmama koje su tamo radile (RAD, PIM, IMP, delom SDPR itd ...)

Obrazovanje

1973 – 1977 - Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, trenutni status: ispisan;
1969 – 1973 -VI Beogradska gimnazija, prirodno-matematički smer.

Kompjuterska pismenost

Microsoft (DOS, Windows 95, 98, 2000, XP)        
SCO (Xenix, Unix (3.2V4.2), Unix (Open Server 5.xxx))
Linux SuSe
EXEC 8 (Univac series 1100 mainframe)

Alati i programski jezici

Fortran        
Cobol
SSG
FoxPro 2.6
Visual FoxPro  9
Microsoft Alati (Office, Internet itd)
SQL Server 2000/5
ASP.NET (C#)