Get Adobe Flash player
Naslovna

Radionica u Valjevu

 

Obuka muzejskih stručnjaka za rad u aplikaciji ETERNITAS
 
Valjevo, 13. decembar 2010. godine       

Tehnička škola
Koste Abraševića 1

Učestvuje 38 muzejskih stručnjaka iz sledećih muzeja Srbije:

1. Narodni muzej u Valjevu
2. Umetnička galerija "Nadežda Petrović"
3. Narodni muzej u Čačku
4. Muzej rudničko-takovskog kraja
5. Narodni muzej u Šapcu
6. Muzej u Prijepolju
7. Narodni muzej u Užicu
8. Muzej Jadra
9. Muzej na otvorenom "Staro selo" Sirogojno

SADRŽAJ OBUKE
 

Upoznavanje sa  konceptom, metodologijom rada i elementima aplikacije ETERNITAS:

1. Muzejski informacioni sistem Srbije
2. Struktura baze podataka
3. Struktura aplikacije
4. Korisnički nalozi, zaštita
5. Prava na opcije programa
6. Potrebni hardverski i softverski resursi za pristup aplikaciji

Praktičan rad:

1. LOGOVANJE U SISTEM

Ulazak u program – korisničko ime i šifra.

2. MUZEJSKI KATALOZI

U ovom delu obuke biće detaljno objašnjen postupak pretraživanja i pregleda muzejskih kataloga u okruženju oko muzejskog predmeta, izmena postojećih i unos novih podataka u kataloge, brisanje podataka, korišćenje google mape, štampanje kataloga.

Predviđen je prolazak kroz sledeće opcije programa:

2.1. Opšti katalozi (katalog pravnih lica, fizičkih lica, vrste klasifikacija, struktura muzejskih ustanova).

2.2. Stručni katalozi (materijali, tehnike, boje – tehnološke operacije, tehnička dokumentacija, dekoracija, motiv, mašine-uređaji, alati, proizvođači, kovnice, kulture-pravci, kulture-škole, kulture-MDA, jedinice mere, vrste verifikacije, nivo publikacije).

2.3. Medijateka (opis vrste digitalnih formata: jpg, pdf, način unosa podataka u medijateku).

2.4. Objašnjene postupka verifikacije.

2.5. Podaci o nalazima (mikrolokacije, lokaliteti) postupak pretraživanja i pregleda kalatoga, unos novih podataka, postupak korišćenja prostornog okvira (izuzetno značajno za arheološka, etnološka i prirodnjačka nalazišta).

2.6. Personalni podaci (autori, vladari itd...), pretraga, unos i izmena podataka. Štampa i medijateka.

2.7. Geografski podaci (opštine, mesta, regioni, države).

2.8. Organizacioni podaci (zaposleni, struke-zanimanja, pozicije-radna mesta, organizacione jedinice).

3. MUZEJSKA DOKUMENTACIJA

U ovom delu obuke biće objašnjen postupak obrade podataka o novo nabavljenom muzejskom predmetu kroz sledeće muzeološke dokumente:

3.1. Prijemna knjiga

3.2. Delovodnik

3.3. Akt stručnog tela

3.4. Ugovor

3.5. Ulazna knjiga

3.6. Inventarna knjiga

3.7. Vraćanje predmeta (na nivou prijemne knjige)

3.8. Knjige reversa (ulaz i izlaz predmeta)

4. KATALOŠKI PRIKAZ MUZEJSKIH DOKUMENATA

4.1. Pretraga

4.2. Štampa

4.3. Digitalne fotografije

4.4. Skenirani dokumenti

4.5. PDF

5. MUZEJSKI PREDMETI

5.1. Pretraživanje i prikaz muzejskih predmeta.

5.2. Prikaz detalja muzejskog predmeta.

5.3. Ažuriranje podataka o muzejskom predmetu.

5.4. Skraćeni postupak unosa početnog stanja  sa automatskim formiranjem muzejske dokumentacije  za muzejske predmete koji su nabavljeni pre 1.01.2010.godine a koji su obrađeni na nivou klasične dokumentacije kao i za muzejske predmete koji su deo muzejskog fonda a nemaju nikakvu prateću muzejsku dokumentaciju – nisu obrađeni.

5.5. Postupak automatskog unosa podataka muzejskog predmeta sa podacima u elektronskom obliku.

5.6. Obrada smeštaja muzejskih predmeta.

Plan rada radionice

Datum

Tema

Vreme

13.10.2010

Registracija učesnika

10:00 – 10:30

 

Muzeološki aspekti MISS-a (Neda Jevremović – Narodni muzej u Beogradu)

10:30 – 10:45

Informatički aspekti MISS-a, koncept razvoja i primenjene tehnologije (Goran Gavrilović – Narodni muzej u Beogradu)

10:45 – 11:00

Koncept MISS-a, ETERNITAS WEB aplikacija (dr Srđan Kosovac – Softver informacioni sistemi - SIS)

11:00 – 11:15

Pauza

11:15 – 11:30

Zaštita, prava na opcije programa, korisnički nalozi, pristup programu (Andrija Despotović, Narodni muzej u Beogradu)

11:30 – 11:45

Potrebni hardverski i softverski resursi za pristup aplikaciji (Jelena Vojvodić – Narodni muzej u Beogradu)

11:45 – 12:00

Detaljna objašnjenja svih opcija programa ETERNITAS (dr Srđan Kosovac, Goran Gavrilović, Vladimir Bošnjak, Jelena Vojvodić, Andrija Despotović)

12:00 – 13:00

Pauza

13:00 – 13:45

 

 

Praktičan rad sa opcijama programa (Mentori i Muzejski stručnjaci)

13:45 – 17:15

Test uspešnosti obuke

17:15 – 17:45

Izdavanje sertifikata

17:45 – 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo kulture Srbije
Narodni muzej u Beogradu