Get Adobe Flash player
Naslovna

Važno pitanje za kustose zbirki!

Poštovane kolege,

definisanje prava pristupa podacima u okviru paketa Eternitas je u završnoj fazi.

U bazi podataka trenutno se nalaze importovani podaci o predmetima iz različitih muzeja u Srbiji. Ukoliko se

među tim podacima nalaze i oni koji ne treba da budu vidljivi ostalim korisnicima - kustosima, potrebno je da nas

svi nadležni kustosi - rukovaoci zbirki obaveste o tim predmetima kako bi dobili odgovarajuće oznake i na taj način

bili zaštićeni od neovlašćenog pristupa.

To znači da na info@eternitas.rs pošaljete spisak inventarnih brojeva predmeta koji ne treba da budu vidljivi

nikom sem nadležnom kustosu. Takođe, naznačite i kojoj zbirci, odnosno muzeju ti predmeti pripadaju.

Ukoliko je potrebno kontaktirajte nas na:
Telefon: +381 11 3306059
E-mail:
goran.gavrilovic@narodnimuzej.rs
pr@narodnimuzej.rs

Hvala!

ETERNITAS tim