Get Adobe Flash player
Naslovna

Radionice u Beogradu

Obuka muzejskih stručnjaka za rad u aplikaciji ETERNITAS
 

Beograd, 23, 24. i 27. decembar 2010. godine
 

Beogradska otvorena škola, Masarikova 5, 16 sprat (Palata Beograđanka)

Obuka je namenjena muzejskim stručnjacima iz Beograda i okoline, kao i iz Vojvodine

Raspored

 

23.12.2010

Muzej afričke umetnosti

Muzej grada Beograda

Muzej istorije Jugoslavije

Muzej pozorišne umetnosti

Muzej Nikole Tesle

Muzej Srpske pravoslavne crkve

Pedagoški muzej

Jevrejski muzej

Muzej savremene umetnosti

Muzej primenjene umetnosti

Vojni muzej

 

24.12.2010

Muzej u Aranđelovcu

Narodni muzej u Pančevu

Muzej u Smederevu

Muzej Srema Sremska Mitrovica

Galerija „Sava Šumanović“ Šid

Muzej grada Bačka palanka

Gradski muzej u Bečeju

Narodni muzej Zrenjanin

Gradski muzej Vršac

Narodni muzej Sombor

Galerija „Milan Konjović“ Sombor

Narodni muzej Kikinda

Gradski muzej Subotica

Gradski muzej Senta

 

27.12.2010

Muzej Vojvodine u Novom Sadu

Muzej grada Novog Sada

Galerija Matice srpske

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog

Spomen zbirka „Rajko Mamuzić“

Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu

Pozorišni muzej Vojvodine

Muzej Sremski Karlovci

Poljoprivredni muzej u Kulpinu

 

SADRŽAJ OBUKE

 

Upoznavanje sa  konceptom,  metodologijom rada i elementima aplikacije ETERNITAS

 

 1. Muzejski informacioni sistem Srbije
 2. Struktura baze podataka
 3. Struktura aplikacije
 4. Korisnički nalozi, zaštita
 5. Prava na opcije programa
 6. Potrebni hardverski i softverski resursi za pristup aplikaciji

 

Praktičan rad

 

 1. Muzejski katalozi

U ovom delu obuke biće detaljno objašnjen postupak pretraživanja i pregleda muzejskih kataloga u okruženju oko muzejskog predmeta, izmena postojećih i unos novih podataka u kataloge, brisanje podataka, korišćenje google mape, štampanje kataloga.

Predviđen je prolazak kroz sledeće opcije programa:

 

 1. Opšti katalozi (katalog pravnih lica, fizičkih lica, vrste 

klasifikacija, struktura muzejskih ustanova)

 1. Stručni katalozi (materijali, tehnike, boje – tehnološke operacije, tehnička dokumentacija, dekoracija, motiv, mašine-uređaji, alati, proizvođači, kovnice, kulture – pravci, kulture-škole, kulture-MDA, jedinice mere, vrste verifikacije, nivo publikacije)
 2. Medijateka (opis vrste digitalnih formata: jpg, pdf, način unosa podataka u medijateku)
 3. Objašnjene postupka verifikacije
 4. Podaci o nalazima (mikrolokacije, lokaliteti) postupak pretraživanja i pregleda kalatoga, unos novih podataka, postupak korišćenja prostornog okvira (izuzetno značajno za arheološka, etnološka i prirodnjačka nalazišta)
 5. Personalni podaci (autori, vladari itd...), pretraga, unos i izmena podataka. Štampa i medijateka
 6. Geografski podaci (opštine, mesta, regioni, države)
 7. Organizacioni podaci (zaposleni, struke-zanimanja, pozicije-radna mesta, organizacione jedinice)

 

 1. Muzejska dokumentacija

U ovom delu obuke biće objašnjen postupak obrade podataka o novonabavljenom muzejskom predmetu kroz sledeće muzeološke dokumente:

 

 1. Prijemna knjiga
 2. Delovodnik
 3. Akt stručnog tela
 4. Ugovor
 5. Ulazna knjiga
 6. Inventarna knjiga
 7. Vraćanje predmeta (na nivou prijemne knjige)
 8. Kataloški prikaz muzejskih dokumenata (pretraga, štampa,  digitalne fotografije, skenirani dokumenti, PDF)

 

 1. Muzejski  predmeti

 

 1. Pretraživanje i prikaz muzejskih predmeta
 2. Prikaz detalja muzejskog predmeta
 3. Ažuriranje podataka o muzejskom predmetu
 4. Skraćeni postupak unosa početnog stanja  sa automatskim formiranjem muzejske dokumentacije  za muzejske predmete koji su nabavljeni pre 1.01.2010.godine a koji su obrađeni na nivou klasične dokumentacije kao i za muzejske predmete koji su deo muzejskog fonda a nemaju nikakvu prateću muzejsku dokumentaciju- nisu obrađeni
 5. Postupak automatskog unosa podataka muzejskog predmeta sa podacima u elektronskom obliku
 6. Obrada smeštaja muzejskih predmeta

 

 

Ministarstvo kulture Srbije
Narodni muzej u Beogradu