Get Adobe Flash player
Naslovna

Baza podataka MISS

Proces kreiranja baze podataka je realizovan po definisanom scenariju:

  1. Format baze podataka je Microsoft SQL Server.
  2. Metodologija projektovanja i razvoja baze, u fazi eksternog i konceptualnog dizajna, je Object Role Modeling (ORM).

Tokom razvoja modela podataka, ORM metodologija se pokazala efikasnom. Prilikom analize poslovnih pravila korišćena su izvorna dokumenta iz muzejskog poslovanja (stručni kartoni, izveštaji). Konceptualni model je razvijan delom i u realnom vremenu, tako što su projektanti – modeleri,  utvrđena pravila do kojih je dolazio projektni tim tokom rada, odmah unosili u ORM dijagrame. Ovakav neposredan, formalizovan, način prikaza strukture podataka - entiteta i atributa sa međusobnim odnosima i ograničenjima u realnom svetu - poslovnom sistemu, u velikoj meri je ubrzao i doprineo kvalitetu celog procesa projektovanja baze podataka.

Za kreiranje logičkog modela baze korišćen je standardni Entity Relationship (ER) modeling.

Za kreiranje SQL baze podataka generisana je Transact SQL DDL (Data Definition Language) skripta.

Pored štampane verzije, sastavni deo projektne dokumentacije je CD koji sadrži datoteke:

  • Projekt_MISS.PDF – kompletan tekst projekta
  • ENTITETI_ATRIBUTI.VSD – ORM izvorni dijagrami (Visio datoteka)
  • Er_miss_L.VSD – ER dijagrami (Visio datoteka)
  • Er_miss_L.DDL - DDL skripta (Transact SQL skripta za kreiranje baze podataka MISS)
  • README_MISS.TXT – komentari

Očekivane su i određene izmene u strukturi kreirane baze, koje su neminovne pri kreiranju korisničke aplikacije. Sve ove promene se reverznim inženjeringom, koji je sastavni deo Visio-a, »vraćaju unazad« u projektnu dokumentaciju, koja se na taj način čuva u ažurnom stanju.

 Goran Gavrilović