Get Adobe Flash player
Naslovna

Muzeološki međunarodni standardi

Ceo projekat – model podataka temelji se na utvrđenim muzeološkim međunarodnim standardima.

 

Osnovni preduslov za realizaciju ovog projekta je, da se primene utvrđeni muzeološki međunarodni standardi poslova, odnosno da se standardizuje poslovna dokumentacija što je i učinjeno. Projekat modela zasniva se na primeni muzeoloških standarda  ICOM-a, odnosno CIDOC-a u skladu sa usvojenim rezolucijama o informatizaciji muzejske delatnosti. CIDOC je svoje delovanje usmerio u svrhu podrške razvoja i primene dokumentacijskih standarda i šireg pristupa  muzejskim informacijama. Cilj je intenzivniji pristup u rešavanju informatizacije muzejske delatnosti. ICOM ima zadatak da na međunarodnom nivou prezentuje standarde podataka odnosno intenzivnije  učestvuje u njihovom ujednačavanju. Na taj način učestvuje  u projektu modela evropske muzejske mreže Evropske zajednice. Samim tim njihova  pomoć bila je dragocena u formiranju našeg nacionalnog modela informacionog sistema.

 

ICOM je predložio kao međunarodni dokumentacijski sistem – sistem MDA (Museum Documentation Association) koji je već u upotrebi u nizu evropskih zemalja.

MDA standard -  opšta inventarska kartica - minumum standarda (što je i preporuka Evropskog Saveta) predstavlja osnovni dokument za ujednačavanje dokumentacije u muzejima a takođe ima i značajnu ulogu u razvijanju celokupnog informacijskog sistema. Osnovno je da bez predloženog načina unosa podataka u opštu inventarsku karticu (u Srbiji je to CR) nije moguće realizovati ni dalje faze razvoja infrormacijskog sistema. Takođe, klasifikacijski sistem je ključni segment za realizaciju dokumentacijskog i celovitog informacijskog sistema u muzejskoj delatnosti. On predstavlja minimum kojim se omogućava jednobraznost, zajedništvo u obradi dokumenta u različitim muzejima.

Prednost urađenih standarda je upravo u tome što sadrži u sebi težnju ne samo ka ujednačavanju i merenju dostignutog nivoa razvoja muzeja u jednoj sredini nego i na nivou republike, regiona pa sve do usklađivanja rada na međunarodnom nivou a što je i naš krajnji cilj. U želji da prihvaćeni i ugrađeni  standardi dobiju opšte nacionalni karakter neophodno je bilo da se preduzmu postojeće konvencije, sporazumi, preporuke i deklaracije UNESC-a o standardima muzejske delatnosti koje podležu ratifikaciji  i obavezi prevođenja na jezik zemlje koja ih usvaja. To je bio jedan od prvih realnih koraka ka povezivanju muzeja kako  na nacionalnom nivou  tako i na  međunarodnom.

Takođe, standardi Instituta Pola Getia su našli izuzetno značajnu funkcionalnu ulogu u našem projektu naročito u segmentu dimenzija kako oblika i formi tako i oblasti materijala, tehnike i dekoracija.

Neda Jevremović