Get Adobe Flash player
Naslovna

Centralni registar

Centralni registar, kao glavni proces podsistema Dokumentaciono informacioni centar, je bio prvi modul implementacije MISS. Osnovni ciljevi uvođenja CR određeni su obavezama Narodnog muzeja u Beogradu, kao centralne muzejske ustanove zaštite,  koje su definisanje Zakonom o kulturnim dobrima, a takođe i ciljevima razvoja jedinstvenog MISS.

Sa muzeološkog aspekta Centralni registar predstavlja početak uvođenja jedinstvene muzejske baze podataka koja  obuhvata minimum podatka potrebnih za opis muzejskog predmeta, kao i uvođenje jedinstvenog programskog rešenja za sve muzeje u Srbiji.

Centralnim registrom su obuhvaćeni sledeći poslovni procesi i podprocesi definisani Strateškom studijom:

Vođenje evidencije zbirki
            Evidentiranje zbirki
            Evidentiranje vrsta zbirki

Formiranje centralnog registra
            Upis predmeta u Centralni registar
            Evidentiranje tehnika izrade muzejskog predmeta
            Evidentiranje materijala muzejskog predmeta
            Klasifikovanje kulture-stila
            Evidentiranje nabavke
            Evidentiranje autora predmeta
            Evidentiranje opisa predmeta

Vođenje stručnih kataloga
           Formiranje kataloga tehnika
           Formiranje kataloga materijala
           Formiranje kataloga stilova-kultura
           Formiranje kataloga autora

Vođenje geografskih kataloga
          Formiranje kataloga lokaliteta
          Formiranje kataloga mesta
          Formiranje kataloga opština
          Formiranje kataloga geografskih reona

Vođenje opštih kataloga
          Formiranje kataloga muzeja
          Formiranje kataloga muzejskih stručnjaka
          Klasifikovanje zanimanja

Centralnim registrom su obuhvaćene sledeće klase podataka, koje navedeni procesi kreiraju:
         - Muzeji
         - Zbirke
         - Muzejski predmet
         - Tehnike predmeta
         - Materijali predmeta
         - Stil-kulture predmeta
         - Akvizicija predmeta
         - Autori predmeta
         - Centralni registar
         - Tehnike
         - Materijali
         - Stilovi – kulture
         - Autori
         - Lokaliteti
         - Mesta
         - O
pštine
         - Geografski reoni

Baza podataka Centralno registra je relacionog tipa i sastoji se od DBF (Clipper) datoteka. Podaci su normalizovani na nivou III normalne forme.

Goran Gavrilović