Get Adobe Flash player
Naslovna

Goran Gavrilović

 • Inženjer informatike, viši programer u Narodnom muzeju u Beogradu
 • Zaposlen u Narodnom muzeju u Beogradu od 1989 godine.
 • Autor programa Klio, koji se od 1992. godine, u različitim verzijama, koristi za obradu podataka o muzejskim predmetima u Narodnom muzeju u Beogradu.
 • Radi na kreiranju i implementaciji MISS-a.
 • Član projektnog tima za razvoj MISS 1995. godine.
 • Radio na administraciji baze podataka Centralnog registra, implementaciji programa i obuci korisnika. 
 • 1996. autor programa za integrisanje podataka pojedinačnih muzeja u jedinstvenu bazu Centralnog registra i 2003. godine dobio zvanje viši programer.
 • Autor koncepta izrade i organizacije digitalnih fotografija predmeta Narodnog muzeja u Beogradu, kao i pomoćnih programa za njihovo povezivanje sa bazom podataka.
 • Od 2005. Microsoft Certified Professional, ID: 3409031
         MCSD Microsoft Certified Solution Developer,
         MCDBA Microsoft Certified Database Administrator,
         Na 
  http://www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts  
              Transcript ID: 705026 
              Access Code: GGavrilovic
 • 2007. Projekt menadžer, autor scenarija realizacije i jedan od projektanata u fazi kreiranja baze podataka MISS
 • 2009. U okviru razvoja WEB paketa ETERNITAS radi poslove iz domena arhitekte sistema, programera analitičara na dizajnu i funkcionalnosti aplikacije, administratora baze na pripremi i uvozu podataka prethodno unetih programima CR i Klio.